Genel Müdürün Mesajı

   Dünyamız hızlı bir gelişim ve değişim sürecinden geçmektedir. Bu süreçte insanoğlunun beklentileri de değişmekte ve toplu yaşam önem kazanmaktadır.

   Bu doğrultuda; daha güvenli, daha temiz ve daha konforlu mekânlarda yaşama isteği, yeni teknolojilerin ortaya çıkması, çevre bilincinin gelişmesi ve insan sağlığına verilen değerin artması nedeniyle profesyonellere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Çağdaş yaşamın gereği olarak ana faaliyet konularını kusursuz ve kesintisiz sürdürmek isteyen kuruluşlar da güvenlik, temizlik, otomasyon, enerji yönetimi vb. konularda kendine özgü, sürekli gelişim ve değişim gösteren her biri ayrı bir uzmanlık gerektiren pek çok hizmeti ise profesyonellerinden almak eğilimindedirler.

   Hiç şüphesiz yaşanan bu değişim ve gelişmelere doğru zamanda, doğru yöntemler kullanarak uyum sağlayabilen kuruluşlar ise hizmet kalitelerini arttırarak, rekabet üstünlüğünü elde etmeye ve koydukları hedeflere ulaşmaya çalışacaklardır.

   ATU Grup olarak, bünyemizdeki kuruluşlar ve çözüm ortaklarımızla birlikte, hizmet alanların mutlu olabileceği, yaşanabilir ortamlar yaratmak ve bu süreçte yönetim maliyetlerini asgariye düşürmek amacıyla ihtiyaçlara yönelik çalışmalar sürdürmekteyiz.

   Büyüyerek gelişen hizmet sektöründe, kendi öz kaynaklarımızla ve emin adımlarla, iyi hizmetler vererek büyümeyi hedefliyoruz. Güvenlik sektörü ile çıktığımız hizmet yolculuğumuza temizlik ve tesis yönetiminden sonra endüstriyel temizlik ürünlerini de eklemiş bulunmaktayız. Tecrübe ile yoğurulmuş genç ve dinamik kadromuzla aynı işin daha optimum maliyetlerle yapılabileceğini sizlere de göstermek istiyoruz.  

   Saygılarımla.

Hizmetlerimiz

Güvenlİk

Temİzlİk

Tesİs Yönetİmİ

Endüstrİyel Temİzlİk Ürünlerİ